Liên kết web site
(Chú thích: Phường xã được sắp xếp ưu tiên theo số lượt truy cập được ghi ở trên)
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 03 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 423
Trước & đúng hạn: 423
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:21/03/2023 17:30:45)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ HIỆP HÒA - THỊ XÃ KINH MÔN

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Văn Quân

Địa chỉ: CT UBND xã Hiệp Hòa 

Điện thoại:.0914753270

Email: nguyenthih58@gmail.com

Đang truy cập: 2
Hôm nay: 17
Tất cả: 119,492